fbpx

Attrahera nya talanger genom innovativa jobbannonser

Din karriär2021.05.10

Impact Description | Det är förlegat att tro att du idag kan använda samma mallar och formuleringar i dina jobbannonser som du gjorde det för fem år sedan… Marknaden har förändrats och så har även jobbsökaren, det är viktigt att du i takt med tiden utvecklas för att nå ut med dina jobbannonser
 

Ett av stegen du behöver ta för att följa utvecklingen som sker, är att se över dina jobbannonser. Det är väldigt vanligt att man i traditionella jobbannonser bara listar upp en rad med egenskaper som man önskar se hos kandidaten, det har fungerat tidigare men känns nu förlegat och inte speciellt attraktivt för en jobbsökande.

 

Idag behöver vi istället lägga fokus på; att i jobbannonsen formulera vad kandidaten ska uppnå. På samma sätt kan du skippa att lista vilka arbetsuppgifter kandidaten kommer att utföra, du bör snarare formulera vad syftet med tjänsten är.
 

Detta uppdaterade sätt att skriva annonser på kallas ”Impact description”. Det används för att tydligare kunna beskriva rollen utan att behöva definiera exakta verktyg eller egenskaper. Det gör i sin tur att rollen som rimligtvis kommer att utvecklas organiskt i takt med att utvecklingen går framåt, beskrivs på ett mer rättvist sätt. Det får också den arbetssökande att uppleva tjänsten som mer attraktiv och arbetsgivaren som nytänkande och tilltalande.
 

Att använda sig av Impact Description ger också ett större utfall av kandidater som är beredda att ta sig an uppgiften, lösa problem och prova nya vägar för att nå målet i högre utsträckning än om du bara lista kompetenser och arbetsuppgifter.
 

Så, är du redo att uppdatera dina jobbannonser?
 

 

Följ oss

instagram_logo_2016-svg3-2-facebook-png-piclinkedin-icon-logo-fbade03110-seeklogo-com

Följ oss på Linkedin >

Håll dig uppdaterad på vår Facebook >

Se allt kul vi gör på Instagram >

Relaterade artiklar

Fullständiga villkor för användarregistrering

Samtycke för ansökan hos Sprio AB
Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas av Sprio AB. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Sprio AB’s räkning i Sprios innehållshanteringssystem WordPress. Du ger härmed ditt fullständiga samtycke för att då ha möjlighet att bli kontaktad av ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB.

Vi behandlar följande personuppgifter:

Förnamn, efternamn och företag
Kontaktuppgifter: E-postadress och telefonnummer

Sprio är personuppgiftsansvarig
Sprio är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta hej@sprio.se.. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar med dig av. Delge därför endast information som är relevant för det aktuella tillfället.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Samtliga personuppgifter kommer att raderas från Sprios databas i innehållshanteringssystemet inom 2 år efter att du senast lämnat dina uppgifter.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Sprio har om dig
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Sprio har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringssystem.

Har du frågor gällande detta hör av dig till: hej@sprio.se eller ring 08-128 200 00.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering
Namn: lovisa.anelof@sprio.se
Organisationsnummer: 559070-1800
Postadress: 111 34 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 32
Telefon: 08-128 200 00

Ansök nu