En komplett intervjuguide, med intervjufrågor, tips för din intervju och om intervjuteknik. Är det äntligen dags för din arbetsintervju? Vi har listat tipsen du behöver för att kamma hem jobbet.

Intervjuguide

I den här intervjuguiden listar våra allra bästa tips för att du ska lyckas på intervjun. 

Intervju

När det äntligen är dags för intervju så är det bra om du förbereder dig ordentligt, det är A och O. Rekryteraren eller intervjuaren imponeras av förberedda kandidater som ställer relevanta frågor och som märkbart läst på om företaget.

Så se till att läsa på om företaget du sökt till, ofta har företagen en flik eller sektion på sin hemsida som heter "Om oss" eller "Historia" eller liknande. Passa på att anteckna och skriv ner frågor som dyker upp medan du läser.

Vanliga frågor som passar att ställa till rekryteraren kan handla om företaget i stort, värdeord, företagskultur, hur teamen ser ut eller liknande.

Exempelfrågor:

  • Vilka ansvarsområden innefattar rollen?
  • Hur skulle jag kunna imponera under de första tre månaderna?
  • Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut?
  • Kan du berätta mer om teamet jag skulle arbeta i?
  • Är rollen ny eller befintlig?
  • Vilka är nästa steg i intervjuprocessen?

Intervjufrågor

Det allra viktigaste när du svarar på frågor i en intervju är att du svarar sanningsenligt och inte förställer dina tidigare erfarenheter eller liknande. Du har en stor fördel om du läst på om företaget och noggrant läst igenom jobbannonsen så att du har ett hum om hur rollen kommer att se ut.

Förbered dig gärna genom att tänka igenom formuleringar som du kanske kommer att behöva använda under intervjun och/eller hur du vill framställa dig själv och vilka egenskaper du vill lyfta. Vi listar några av de vanligaste frågorna och hur du ska tänka när du svarar i intervjun.

Vanliga intervjufrågor:

Berätta lite om dig själv?

När du svarar på den här frågan, ska du försöka koppla till infon i ditt CV så att intervjuaren inte bara förstår vad du har gjort utan också varför. Låt din personlighet lysa igenom och koppla gärna dina fritidsintressen till egenskaper du vill lyfta!

Vilka är dina styrkor?

Var konkret och ge exempel. Om du är en bra problemlösare, säg inte bara det, ge några exempel! Helst relevanta för jobbet, som bevisar att du är just en bra problemlösare. Kort sagt, prata inte om egenskaper, berätta istället om konkreta situationer.

Vart ser du sig själv om fem år?

Ta dig tid att fundera över dina karriärmål är för de kommande fem åren. Vill du skaffa dig nya kunskaper och färdigheter? Är du intresserad av att utvecklas och gå in i en chefsposition? Vill du arbeta med egna projekt? Är du intresserad av att arbeta inom en viss bransch? Gör en lista över dina ambitioner, hitta gärna kopplingar mellan dina mål och arbetsbeskrivningen. För att hjälpa till att knyta in dina mål med jobbet du söker, titta på arbetsbeskrivningen och se om du kan hitta några egenskaper och färdigheter du redan besitter samt de du vill få mer erfarenhet av. Detta gör att du kan relatera dina mål till tjänsten du söker i intervjun.

Varför ska vi välja just dig?

Ta dig tid att planera ett svar på denna fråga innan din intervju. Den här frågan kan ställas i alla skeden av intervjuprocessen – från första telefonintervjun till sista steget. När du förbereder dig kan du ha följande försöka att knyta an till dina egenskaper i relation till: Platsannonsen, företaget i stort och din bakgrund.

Varför vill du byta jobb?

Prata inte om att du inte kommer överens med din chef. Prata inte heller om att du inte kommer överens med en kollega. Svartmåla inte din nuvarande anställning. Fokusera istället på det positiva ett byte skulle medföra för dig. Prata om vad du vill uppnå, om vad du vill lära dig, om hur du vill växa och om saker du vill åstadkomma; förklara hur ett nytt jobb skulle vara bra för dig och vad du kan bidra med till ditt nya företag.

Intervjuteknik

Försöka att behålla ditt lugn under hela intervjun. Lyssna noggrant på vad rekryteraren frågar och svara så utförligt du bara kan, gärna kopplat till personliga prestationer. Om du blir osäker på hur du ska svara kan du bara säga att du int förstår frågan så att rekryteraren kan omformulera sig. Var inte heller rädd för att pausa och tänka igenom vad du ska säga innan du börjar prata, du kommer bara att uppfattas som samlad. Stressa inte, det blir sällan bra.