fbpx

De bästa tipsen för att hålla en lyckad videointervju

Söka jobb2021.01.25

De bästa tipsen för att hålla en lyckad videointervju | Vi har under året som gått identifierat några knep som vi tycker krävs för att en videointervju ska kännas lyckad och väl genomförd, här delar vi med oss av dem.

 

Tekniken

Se till att du är uppkopplad på ett välfungerande nätverk, att du har en fungerande mikrofon, kamera och att belysningen är så pass bra att du syns tydligt för kandidaten. Dåligt ljus och en hackande kamera gör att fokus hamnar på annat än det önskvärda; kandidaten och hur hen passar i den tänkta rollen. Du bör även be kandidaten att kontrollera sin utrustning inför intervjun, att kunna se varandra är viktigare än man tror!

 

Struktur

Kanske ännu viktigare nu än ”vanligt”, ha en tydlig struktur för mötet så att du inte missar något och så att du kan ställa följdfrågor om du får otydliga svar eller om kandidaten skulle svara tunt på någon fråga Om du får ett grundligt material blir det enklare att bedöma och jämföra kandidater när processen väl är igång. Så se till att tänka efter före!

 

Tester eller arbetsprover

Om du vanligen brukar presentera case eller låta kandidaten göra tester så ska du göra det även i videointervjun. Om det är ett arbetsprov kan du be kandidaten att göra det inför intervjun och skicka in det så kan ni gemensamt gå igenom det och diskutera hur man resonerat och tänkt, fråga för fråga. Är det möjligt kan du istället göra testet i videoform, kanske får du en ännu bättre inblick i hur kandidaten resonerar direkt i stunden i den situation då problemet eller situationen uppstår.

 

Längre pauser, kortare intervju

Se till att du planerar dina intervjuer så att du har utrymme för en paus emellan varje. Om du normalt genomför 45-minuters intervjuer med 15 minuters paus emellan, bör du nu åtminstone fördubbla den pausen och räkna med att intervjun blir något kortare. Dels för att du anstränger dig på ett helt annat sätt när du sitter framför en skärm men också för att din intervju automatiskt blir kortare digitalt (förutsatt att tekniken fungerar).

 

En intervjuare

Även om många plattformar avsedda för videointervjuer, så som Teams, Zoom eller Skype, gör det möjligt för flera deltagare att delta i samma möte så ska du ha i åtanke att det inte blir detsamma som vid ett möte öga mot öga. Det kan skapa viss förvirring om många pratar samtidigt, större risk för att intervjun känns upphackad eller skakig. Om ni måste vara fler än två så bör du i förväg välja en person som ”huvudintervjuare”. Under intervjun kan sedan denna person rikta uppmärksamheten till de andra deltagarna, fördela ordet eller höra om någon vill lägga till något eller ställa följdfrågor.

 

Följ oss

instagram_logo_2016-svg3-2-facebook-png-piclinkedin-icon-logo-fbade03110-seeklogo-com

Följ oss på Linkedin >

Håll dig uppdaterad på vår Facebook >

Se allt kul vi gör på Instagram >

Relaterade artiklar

Fullständiga villkor för användarregistrering

Samtycke för ansökan hos Sprio AB
Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas av Sprio AB. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Sprio AB’s räkning i Sprios innehållshanteringssystem WordPress. Du ger härmed ditt fullständiga samtycke för att då ha möjlighet att bli kontaktad av ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB.

Vi behandlar följande personuppgifter:

Förnamn, efternamn och företag
Kontaktuppgifter: E-postadress och telefonnummer

Sprio är personuppgiftsansvarig
Sprio är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta hej@sprio.se.. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar med dig av. Delge därför endast information som är relevant för det aktuella tillfället.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Samtliga personuppgifter kommer att raderas från Sprios databas i innehållshanteringssystemet inom 2 år efter att du senast lämnat dina uppgifter.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Sprio har om dig
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Sprio har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringssystem.

Har du frågor gällande detta hör av dig till: hej@sprio.se eller ring 08-128 200 00.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering
Namn: lovisa.anelof@sprio.se
Organisationsnummer: 559070-1800
Postadress: 111 34 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 32
Telefon: 08-128 200 00

Ansök nu