fbpx

Bara två procent av rekryterande chefer inom kundservice väljer rätt kandidat

På jobbet2020.10.13

Vi befinner oss just nu i en fas av förändring, kundservicebranschen digitaliseras allt mer. Olika typer av AI, FAQ’s, självservice och botar som besvarar ärenden i chat är numera regel snarare än undantag. Det innebär att de kundservicemedarbetare som anställs för det fysiska jobbet nu har en annan typ av profil än vad de tidigare haft.

Ytterligare en faktor som bidrar till skiftet inom just kundservice är de förändrade köpvanorna. I högre utsträckning handlar gemene man online, inte minst till följd av Covid-19. Detta gör att kundservicen blir ännu viktigare för kundrelationen, då den enda kontakten man eventuellt får med företaget, är med just kundservicemedarbetaren.

Det som kunden inte kunnat lösa via självservice, FAQ, chatbot eller liknande kräver kanske därför en mer komplex lösning som kundservicemedarbetaren, nu blir ansvarig  för att hantera och formulera på ett effektivt sätt.
 
Enligt en studie i Harvard Business Review finns en rad med utmaningar för det nya klimatet och utmaningarna i branschen, profilen förändras vilket gör att befintliga agenter bör omskolas i viss mån och nya rekryteringar har en annorlunda profil.

De mjuka värden som merparten av rekryterare föredrar att anställa utifrån är inte längre de mest framgångsrika. Tydliga och proaktiva profiler med konkret guiding i ärendehantering, som bara två procent av rekryterarna föredrar, har visat sig vara de som lämpar sig bäst.

I studien kommer man fram till att den typ av profil som lämpar sig bättre för det moderna klimatet i kundservice och support inte är anpassat för hur man idag attraherar, rekryterar & onboardar kandidaterna. Detta leder till många tidiga avslut, missnöjda kunder och lägre lönsamhet.

 Vikten av att rekrytera rätt person från start blir därför ännu viktigare för alla parter. Om du behöver hjälp med att hitta rätt kundservicemedarbetare till ditt team är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss.

Följ oss

instagram_logo_2016-svg3-2-facebook-png-piclinkedin-icon-logo-fbade03110-seeklogo-com

Följ oss på Linkedin >

Håll dig uppdaterad på vår Facebook >

Se allt kul vi gör på Instagram >

Relaterade artiklar

Fullständiga villkor för användarregistrering

Samtycke för ansökan hos Sprio AB
Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas av Sprio AB. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Sprio AB’s räkning i Sprios innehållshanteringssystem WordPress. Du ger härmed ditt fullständiga samtycke för att då ha möjlighet att bli kontaktad av ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB.

Vi behandlar följande personuppgifter:

Förnamn, efternamn och företag
Kontaktuppgifter: E-postadress och telefonnummer

Sprio är personuppgiftsansvarig
Sprio är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta hej@sprio.se.. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar med dig av. Delge därför endast information som är relevant för det aktuella tillfället.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Samtliga personuppgifter kommer att raderas från Sprios databas i innehållshanteringssystemet inom 2 år efter att du senast lämnat dina uppgifter.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Sprio har om dig
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Sprio har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringssystem.

Har du frågor gällande detta hör av dig till: hej@sprio.se eller ring 08-128 200 00.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering
Namn: lovisa.anelof@sprio.se
Organisationsnummer: 559070-1800
Postadress: 111 34 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 32
Telefon: 08-128 200 00

Ansök nu