fbpx

Vikten av dataanalys i ett företag

På jobbet2022.03.11

Världen kommer att fortsätta att drivas allt mer av data. Ur ett företagsperspektiv är dataanalys verktyget som hjälper företag i denna tid att både förstå hur deras verksamhet går och peka ut områden som behöver uppmärksamhet. Dataanalys är nyckeln till att driva produktivitet, effektivitet och intäktsökning.

Vad en dataanalytiker gör

En datanalytiker hjälper företag att samla in och städa upp data för att sedan visualisera den. Under denna tid analyserar analytikern längst vägen och ställer sig frågor för att kunna identifiera nya tillvägagångssätt för att kunna möta affärsmål. 

Hur Sprio ska jobba datadrivet

Målet 2022 är att jobba datadrivet inom alla avdelningar, från första mötet till anställning. Data gör det enklare och effektivare att driva en rekryteringsbyrå. Det eliminerar många av de problem som traditionellt förknippas med branschen. När du tar dig till ett datadrivet tillvägagångssätt kommer du enklare kunna samlar in potentiella kandidater, hämtar insikter från data för att lösa affärsproblem, identifiera nya tillväxtmöjligheter och driva lönsamheten. 
Många företag använder sig inte av datan som ett verktyg. Vi på Sprio vill kunna använda datan för att identifiera nya affärsmöjligheter, för att bättre hjälpa våra kandidater, öka flödet samt förbättra verksamheten och mer. Vi vill kunna använda oss av evidensbaserad data för att kunna fatta rätt beslut och även kunna nå våra affärsmål. 

Vi vill att kärnan i alla affärsbeslut bör vara från ett dataperspektiv för att kunna ta självsäkra beslut som även lönar sig i längden. Om du lär känna kandidaterna, deras beteende och behov så kan vi enklare och smidigare hitta lösningar som passar dem. Vi har börjat vår resa genom att kontinuerligt skicka ut feedback enkäter där vi ställer frågor till våra kandidater.


Det som behövs är en förståelse hur nuvarande och framtida innovationer inom dataanalys används för att driva utvecklingen av framtida teknologier och få en uppskattning för möjligheterna men även fallgroparna med framtida program och tillvägagångssätt. Man behöver ha en förmåga att identifiera lämpliga modeller och få en förståelse för att veta när man ska tillämpa en viss modell för ett givet problem/önskat resultat. 

När man ser till statistiken så har ett datadrivet bolag en större chans att överträffa sina konkurrenter eftersom:
-Datadrivna företag har en högre lönsamhet och produktivitet.
-Datadrivna företag har enklare att möta intäktsmål och nå dem än icke datadrivna bolag. 

10 tips på hur du kan jobba datadrivet

1. Vad är det vi vill ha svar på?

2. Vad är egentligen ett bra/dåliga siffror?

3. Hur kan vi använda oss av detta i vår produktutveckling och marknadsföring? 

4. Använd dig av verktyg så alla förstår datan som presenteras.

5. Vad är våra standard Kpi:er och vad har vi för uspar?

6. Vart kommer vi hämta datan ifrån?
7. Kan jag försäkra mig om att det kvalitativ data?

8. Vilka olika metoder skall jag använda mig av när jag analyserar datan?

9. Vad har fungerat innan?

10. Testa dig fram och våga var kreativ. 


Följ oss

instagram_logo_2016-svg3-2-facebook-png-piclinkedin-icon-logo-fbade03110-seeklogo-com

Följ oss på Linkedin >

Håll dig uppdaterad på vår Facebook >

Se allt kul vi gör på Instagram >

Relaterade artiklar

Fullständiga villkor för användarregistrering

Samtycke för ansökan hos Sprio AB
Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas av Sprio AB. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Sprio AB’s räkning i Sprios innehållshanteringssystem WordPress. Du ger härmed ditt fullständiga samtycke för att då ha möjlighet att bli kontaktad av ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB.

Vi behandlar följande personuppgifter:

Förnamn, efternamn och företag
Kontaktuppgifter: E-postadress och telefonnummer

Sprio är personuppgiftsansvarig
Sprio är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta hej@sprio.se.. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar med dig av. Delge därför endast information som är relevant för det aktuella tillfället.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Samtliga personuppgifter kommer att raderas från Sprios databas i innehållshanteringssystemet inom 2 år efter att du senast lämnat dina uppgifter.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Sprio har om dig
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Sprio har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringssystem.

Har du frågor gällande detta hör av dig till: hej@sprio.se eller ring 08-128 200 00.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering
Namn: lovisa.anelof@sprio.se
Organisationsnummer: 559070-1800
Postadress: 111 34 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 32
Telefon: 08-128 200 00

Ansök nu