fbpx

CIO, KAM, MD? Vi förklarar förkortningarna

På jobbet2019.02.05

CEO

Står för Chief Executive Officer och betyder Verkställande direktör (vd) på svenska. Detta är den högsta befattningen i ett aktiebolag och innebär att man är tillsatt av företagets styrelse och ansvarar för det mesta som sker inom företaget.

MD

Står för Managing Director och betyder också Verkställande direktör (vd) på svenska. Fortkortningen används främst i Storbritannien.

CFO

Står för Chief Financial Officer och betyder Ekonomichef på svenska. Denne ansvarar för företagets finanser och ekonomi.

CTO

Står för Chief Technology Officer och betyder Utvecklingsansvarig på svenska. Denne är chef för företagets forsknings-, teknik- och/eller utvecklingsavdelning.

CINO

Står för Chief Innovation Officer och betyder Innovationsdirektör på svenska. Denne ansvarar för företagets innovationsprocess gällande strategier och affärsmöjligheter.

COO

Står för Chief Operating Officer/President och betyder Operativ chef på svenska. Denne ansvarar för det operativa arbetet i företaget.

CIO (alternativ 1)

Står för Chief Information Officer och betyder IT-chef på svenska. Denne ansvarar för driften av företagets interna informationssystem och ofta även kommunikationssystem.

CIO (alternativ 2)

Står för Chief Investment Officer och betyder Investeringsdirektör på svenska. Denne ansvarar för företagets investeringar och placeringar. Ofta handlar det om värdepapper men det kan även vara exempelvis fastigheter.

CCO

Står för Cheif Communications Officer och betyder Informationschef på svenska. Denne ansvarar för företagets externa kommunikation och pr.

CMO

Står för Chief Marketing Officer och betyder Marknadschef/Marknadsdirektör på svenska. Denne ansvarar för företagets interna och externa marknadsföring.

KAM

Står för Key Account Manager och betyder Försäljningschef/storkundsansvarig på svenska. Denne ansvarar för utvalda och speciellt viktiga kunder.

FAM

Står för Future Account Manager och betyder Försäljare på svenska. Denne lär sig försäljning för att i framtiden bli en KAM.

Källa: KING

____

Följ oss

instagram_logo_2016-svg3-2-facebook-png-piclinkedin-icon-logo-fbade03110-seeklogo-com

Följ oss på Linkedin >

Håll dig uppdaterad på vår Facebook >

Se allt kul vi gör på Instagram >

Relaterade artiklar

Fullständiga villkor för användarregistrering

Samtycke för ansökan hos Sprio AB
Härmed godkänner jag att mina personuppgifter registreras och behandlas av Sprio AB. Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB i enlighet med EU:s Dataskyddsförordningen (2018), GDPR.

Behandling av personuppgifter
Uppgifterna som du lämnar i din ansökan registreras för Sprio AB’s räkning i Sprios innehållshanteringssystem WordPress. Du ger härmed ditt fullständiga samtycke för att då ha möjlighet att bli kontaktad av ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB.

Vi behandlar följande personuppgifter:

Förnamn, efternamn och företag
Kontaktuppgifter: E-postadress och telefonnummer

Sprio är personuppgiftsansvarig
Sprio är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vem kan ta del av uppgifterna?
Lämnade uppgifter kommer att vara tillgängliga för ansvarig rekryterare eller avdelningschef på Sprio AB.

Om du har skyddad identitet ska du kontakta hej@sprio.se.. Du bör även vara aktsam om vilken information du delar med dig av. Delge därför endast information som är relevant för det aktuella tillfället.

Hur länge sparas personuppgifterna?
Samtliga personuppgifter kommer att raderas från Sprios databas i innehållshanteringssystemet inom 2 år efter att du senast lämnat dina uppgifter.

Du har rätt att få veta vilka uppgifter Sprio har om dig
Du har rätt att få information om vilka uppgifter Sprio har om dig i form av ett registerutdrag. Du kan även begära att vi rättar felaktiga uppgifter eller raderar information om dig. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer då att ta bort din ansökan samt radera de personuppgifter som är associerade med ansökningen från vårt rekryteringssystem.

Har du frågor gällande detta hör av dig till: hej@sprio.se eller ring 08-128 200 00.

Kontakt vid begäran om registerutdrag/ändra/radera uppgifter samt övriga frågor gällande personuppgiftshantering
Namn: lovisa.anelof@sprio.se
Organisationsnummer: 559070-1800
Postadress: 111 34 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 32
Telefon: 08-128 200 00

Ansök nu